Ξενοδοχείο Minos Imperial

17/10/2014 12:10

Ξενοδοχείο Minos Imperial

Προμήθεια και τοποθέτηση Αντλιών Θερμότητας  Υψηλών Θερμοκρασιών EcoPlus SWBH 26.0 για Ζεστό Νερό Χρήσης.

Προμήθεια και εγκατάσταση (8) οχτώ εξωτερικών Jacuzzi καθώς και το σύστημα θέρμανσης τους.