Ξενοδοχείο High Beach

17/10/2014 12:10

Ξενοδοχείο High Beach

Πραγματοποιήθηκε πλήρης αντικατάσταση λέβητα με αντλίες θερμότητας υψηλών θερμοκρασιών ECOPLUS για ζεστά νερά χρήσης. -Έγινε εγκατάσταση αντλίας θερμότητας ECOPLUS SWBH για ζεστά νερά χρήσης με ηλιακό πεδίο. -Τοποθετήθηκαν δύο αντλίες θερμότητας ECOPLUS SWBB για κλιματισμό με ανάκτηση. -Προμήθεια & τοποθέτηση τρίδυμου inverter πιεστικού συγκροτήματος


*Αντικατάσταση λέβητα για Ζεστά Νερά Χρήσης με

αντλία θερμότητας  ECOPLUS SWBH 13.5

*Ζεστά Νερά Χρήσης με ηλιακό πεδίο με αντλία

θερμότητας  ECOPLUS SWBH 26.0

*Κλιματισμός με ανάκτηση με αντλία θερμότητας

ECOPLUS  SWBB 29.0