Ξενοδοχείο Frixos

17/10/2014 12:10

Ξενοδοχείο Frixos

Τοποθέτηση Αντλίας Θερμότητας

Κατάργηση λέβητα πετρελαίου στο ξενοδοχείο το οποίο τον χρησιμοποιούσε για την παραγωγή Ζεστού Νερού Χρήσης μέσω εναλλάκτη στο boiler.

Αντικαταστήσαμε το λέβητα πετρελαίου με αντλία θερμότητας υψηλών θερμοκρασιών (80οC) για να μπορεί να προστατεύσει το κύκλωμα από λεγεωνέλλα .