Blue Domes_Κως

21/07/2014 09:07

Blue Domes_Κως

1100 κλίνες Μελέτες εφαρμογής,σχεδιασμού και επίβλεψη H/M εγκαταστάσεων Γεωθερμικό σύστημα κλιματισμού 1,8Mwatt με τη χρήση θαλασσινού νερού,παραγωγή ΖΝΧ με ανάκτηση 400KW θερμότητας από το σύστημα κλιματισμού καθώς και κλιματισμός δωματίων και κοινόχρηστων χώρων  Slidely Slideshow