Asterias Village Hotel

17/10/2014 12:10

Asterias Village Hotel

Τοποθέτηση Αντλίας Θερμότητας για Ζεστά Νερά Χρήσης (ΖΝΧ)

Κατάργηση λέβητα πετρελαίου στο ξενοδοχείο το οποίο τον χρησιμοποιούσε για την παραγωγή Ζεστού Νερού Χρήσης μέσω εναλλάκτη στο boiler και απαρχαιωμένου ηλιακού πεδίου με πλακοειδή εναλλάκτη.

Αντικαταστήσαμε το λέβητα πετρελαίου με αντλία θερμότητας υψηλών θερμοκρασιών (80οC) για να μπορεί να προστατεύσει το κύκλωμα από λεγεωνέλλα .

Το απαρχαιωμένο ηλιακό πεδίο αντικαταστάθηκε με καινούριους συλλέκτες για την καλύτερη εκμετάλλευση της ηλιακής ενέργειας.