Ανασύσταση παλιού μηχανοστασίου & εγκατάσταση αντλίας θερμότητας Eco plus στο Selini Sea View Hotel στα Χανιά

04/10/2018 12:10

Ανασύσταση παλιού μηχανοστασίου & εγκατάσταση αντλίας θερμότητας  Eco plus στο Selini Sea View Hotel στα Χανιά

Ανασύσταση παλιού μηχανοστασίου & εγκατάσταση αντλίας θερμότητας  Eco plus στο Selini Sea View Hotel στα Χανιά

 

Πραγματοποιήθηκαν οι εξής εργασίες:

1. Ανασυσταση παλιού μηχανοστασίου & ηλιακών πεδίων για την βελτίωση των ζεστών νερών χρήσης.

2 Σύσταση νέου μηχανοστασίου  και εγκατάσταση αντλίας θερμότητας SWBH 26kw υψηλών θερμοκρασιών για ζεστά νερά χρήσης.