Φωτοθεραπεία σε σάουνα -Project 120 ημερών για μετατροπή του κτηρίου 600 τμ από Ζ ενεργειακή κλάση σε Α(+)

03/11/2018 01:11

Φωτοθεραπεία σε σάουνα -Project 120 ημερών για μετατροπή του κτηρίου 600 τμ από Ζ ενεργειακή κλάση σε Α(+)

Φωτοθεραπεία σε σάουνα -Project 120 ημερών για μετατροπή του κτηρίου 600 τμ από Ζ ενεργειακή κλάση σε Α+Αποτέλεσμα εικόνας για ENERGY LABEL A+