Δοχεία Διαστολής

22/09/2017 09:09

Δοχεία Διαστολής

To νερό, που υπάρχει στην εγκατάσταση κεντρικής θέρμανσης, κατά τη θέρμανσή του αυξάνει τον όγκο του περίπου 4%. Την αύξηση αυτή, την παραλαμβάνει το δοχείο διαστολής. Διακρίνουμε δύο περιπτώσεις:

 • Δοχεία διαστολής για ανοιχτές εγκαταστάσεις
 • Δοχεία διαστολής για κλειστές εγκαταστάσεις

Τις ανοιχτές εγκαταστάσεις τις συναντάμε μόνο σε παλιές εγκαταστάσεις. Την αύξηση του νερού την παραλαμβάνει από το λέβητα ένας σωλήνας ασφαλείας που καταλήγει στο πάνω μέρος του ανοιχτού δοχείου διαστολής που βρίσκεται στην ταράτσα. Ένας άλλος σωλήνας, ο σωλήνας πλήρωσης συνδέει το κάτω μέρος του δοχείου διαστολής με την επιστροφή του λέβητα.

Εγκατάσταση με:

 1. ανοιχτό δοχείο διαστολής
 2. κλειστό δοχείο διαστολής

1 Λέβητας

2 Κυκλοφορητής

 Κλειστό δοχείο διαστολής

 Ανοιχτό δοχείο διαστολής

4 Βαλβίδα ασφαλείας

5 Σωλήνας ασφαλείας

6 Σωλήνας πλήρωσης

Σε αντίθεση με τις ανοιχτές εγκαταστάσεις, στις κλειστές δεν υπάρχει άμεση επικοινωνία του νερού της εγκατάστασης με την ατμόσφαιρα. Σε αυτές γίνεται χρήση κλειστού δοχείου διαστολής. Όλες οι σύγχρονες εγκαταστάσεις θέρμανσης είναι κλειστές.

Το κλειστό δοχείο διαστολής παρουσιάζει τα παρακάτω προτερήματα:

 • Εύκολη και γρήγορη τοποθέτηση, γιατί τοποθετείται μέσα στο λεβητοστάσιο.
 • Δεν απαιτούνται σωλήνας ασφαλείας και πλήρωσης.
 • Καμία απώλεια νερού, γιατί το σύστημα είναι κλειστό.
 • Δεν υπάρχει κίνδυνος να παγώσει το νερό, όπως συμβαίνει στα ανοιχτά δοχεία, σε περίπτωση μεγάλου ψύχους.
 • Αποκλείεται η ανανέωση του νερού που έχει σαν αποτέλεσμα τη σκωρίαση των σωλήνων, του λέβητα και των θερμαντικών σωμάτων.
 • Αποφεύγεται η είσοδος αέρα από την ασφάλεια της εγκατάστασης.
 • Αποκλείεται να μας βγάλει νερά η εγκατάσταση, αν ο κυκλοφορητής είναι κάπως ισχυρότερος.
 • Δεν υπάρχει στη ταράτσα το αντιαισθητικό δοχείο διαστολής και οι σωλήνες που
 • προβληματίζουν συχνά τους αρχιτέκτονες.
 • Μπορούμε να μειώσουμε την επιφάνεια των θερμαντικών σωμάτων, γιατί με το κλειστό σύστημα η εγκατάσταση είναι δυνατό να λειτουργήσει ως τους 110oC.
 • Τα κλειστά δοχεία διαστολής διαθέτουν ειδική ελαστική μεμβράνη, η οποία διαχωρίζει το εσωτερικό σε δύο μέρη. Στο ένα βρίσκεται το αδρανές άεριο άζωτο υπό πίεση, περίπου 1.5 bar, ενώ η άλλη πλευρά επικοινωνεί με το νερό της εγκατάστασης χωρίς να παρεμβάλλεται οποιοσδήποτε διακόπτης. Παρακάτω βλέπουμε τις φάσεις λειτουργίας των κλειστών δοχείων διαστολής.

  Επίσης βλέπουμε τον τρόπο τοποθέτησης των δοχείων διαστολής ανάλογα με το μέγεθός τους. Τα μικρά δοχεία διαστολής, μέχρι 25 lit, μπορούν να τοποθετηθούν απευθείας πάνω στο σωληνα χωρίς καμμία ιδιαίτερη στήριξη. Δοχεία διαστολής μεσαίου μεγέθους, από 35 έως 140 lit, στερεώνονται στον τοίχο ή τοποθετούνται στο δάπεδο και συνδέονται με ένα σωλήνα 1/2" στην επιστροφή του λέβητα. Τα μεγαλύτερα δοχεία τοποθετούνται στο δάπεδο.

 • Υπολογισμός κλειστού δοχείου διαστολής

  Για τον ακριβή υπολογισμό του δοχείου διαστολής χρειάζονται τα εξής στοιχεία:

  • Περιεκτικότητα όλης της εγκαταστάσεως σε νερό (λέβητας, σώματα, σωληνώσεις κ.λ.π.) (Wg) σε lit.
  • Θερμοκρασία νερού προσαγωγής (tv).
  • θερμοκρασία νερού επιστροφής (tR).
  • Αρχική πίεση (στατικό ύψος) (PA) σε bar.
  • Τελική πίεση (μέγιστη πίεση λειτουργίας) (PE) σε bar.
 • www.ti-soft.com